Visste du att över 60% av avfallet i ett vanligt avfallshål skulle kunna återvinnas? Att nedbrytningstiden på plast är upp till 500 år? Och att 1 återvunnen plastflaska sparar energi tillräckligt för att hålla en glödlampa lysande i 3 timmar?   Som "hantverkare" inom ekologiska och naturliga...